źle


źle
1. I tak źle, i tak niedobrze «o sytuacji, z której nie ma dobrego wyjścia»: Zauważyłem, że ci, którzy nie mają dzieci, dłużej czują się młodzi. Nie mają poczucia przemijania. Za to później, kiedy dopada ich pustka, są bezradni wobec samotności i starości. Słowem nikt nie wygrywa. I tak źle, i tak niedobrze. TSt 3/2000.
2. Źle jest z kimś, z czyimś zdrowiem «ktoś jest ciężko chory»: Nikt się nie orientował, że z jego zdrowiem jest tak źle, toteż nikt do niego nie pisał, a on nie miał siły. J. Iwaszkiewicz, Sława.
3. Źle się ustawić, urządzić «nieumiejętnie pokierować swoimi sprawami, nie zapewnić sobie (w życiu, w pracy) dobrych warunków materialnych, wysokiej pozycji»
Być źle widzianym zob. widzieć.
Kobieta, dziewczyna źle się prowadząca zob. prowadzić się.
Ktoś jest źle notowany zob. notować 1.
Mieć źle (poukładane) w głowie zob. głowa 39.
Źle komuś z oczu patrzy zob. patrzeć 13.
Źle skończyć zob. skończyć 2.
Trafić źle zob. trafić.
Źle wyglądać zob. wyglądać 6.
Źle wyjść na czymś zob. wyjść 20.

Słownik frazeologiczny . 2013.